Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο Ενόπλων Φυλάκων !!!

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση αυτή αποσκοπεί στην εξοικείωση και άσκηση των εκπαιδευόμενων στα ημιαυτόματα πιστόλα τα όποια φέρουν μαζί τους όταν εκτελούν υπηρεσία, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και ψύχραιμα επικίνδυνες καταστάσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όσο για τους ίδιους όσο και για τρίτα πρόσωπα.

 

ΦΥΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Η εκπαίδευση είναι ταχύρυθμη και εντατική. Συντελείται με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων στον χειρισμό και τη σωστή χρήση των πιστολιών.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

 

Η Διάρκεια της  εκπαίδευσης καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες ενώ μπορεί να φτάσει ακόμα και τις έξι (6) μέρες ανάλογα με το είδος  της εκπαίδευσης που θα ζητηθεί. Η Εκπαίδευση χωρίζεται στο θεωρητικό μέρος , στην ξηρά προπόνηση και φυσικά σε τακτικές και ασκήσεις σκοποβολής.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την οργάνωση της εκπαίδευσης και φυσικά στα πλαίσια του Νόμου όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ο Εκπαιδευτής είναι ο επιχειρησιακός Διευθυντής της Εταιρείας μας Μπαρσάκης Βασίλειος  ο οποίος αποτελεί  την Εγγύηση και την Αξιοπιστία του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.

Μεγάλες Πολυεθνικές Εταιρείες  εμπιστεύτηκαν την SAFEGUARD για την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας που διαθέτουν και αυτό αποτελεί Τιμή για εμάς. 

 

 

 

 

 

Last modified on Friday, 04 December 2015 13:01

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top