Σεβασμός στους εργαζομένους από την Safeguard

 

Η εταιρία «SAFEGUARD SECURITY SYSTEMS Ε.Π.Ε.», εν σχέσει με
ανακοίνωση της ΟΜΥΠΑΕ, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας θεωρεί αναγκαίο να διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη εργατική
διαφορά, είχε σχέση με αποκλίσεις αποδοχών, από διαφορετικούς
λογιστικούς υπολογισμούς και όχι με μη καταβολή μισθοδοσίας. Ο ίδιος ο
εργαζόμενος απέσυρε την καταγγελία του, αφού ικανοποιήθηκε πλήρως.


Μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες και ενώ είναι αδύνατο να εισπράξουν
οφειλόμενα ποσά, από φορείς του Δημόσιου τομέα, η εταιρία είναι και θα είναι
συνεπής στο προσωπικό της, καταβάλλοντας όσα πραγματικά οφείλει.
Ελπίζουμε στην συμπαράσταση και τον διάλογο και όχι την αντιπαράθεση της
Ομοσπονδίας, γιατί η επιβίωση και η ανάπτυξη της εταιρίας μας, για την οποία
είμαστε βέβαιοι, είναι θετική για τους εργαζόμενους, την διατήρηση και
αύξηση των θέσεων εργασίας και την βελτίωση των όρων απασχόλησής τους.


Θα θέλαμε επίσης εν σχέσει με διάφορα άλλα (επώνυμα και μη επώνυμα)
σχόλια να τονίσουμε, ότι θα έπρεπε ο καλόπιστος αναγνώστης να αναρωτιέται
για την προέλευσή τους, ώστε να μην γίνεται θύμα «αναμάρτητων» και
καλοθελητών ανταγωνιστών μας. Το μη υγιές, είναι όταν ΔΕΝ εμφανίζονται οι
εργασιακές διαφορές.

Από τη Διοίκηση,


Της SAFEGUARD SECURITY

Last modified on Friday, 20 October 2017 10:25

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top