Στη SAFEGUARD SECURITY οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας

Σήμερα, η ασφάλεια των ανθρώπων, των οικογενειών, των καταστημάτων, των επιχειρήσεων, των Οργανισμών, των αθλητικών εκδηλώσεων και συναντήσεων κ.λπ., κρίνεται όχι μόνον χρήσιμη, αλλά λίαν αναγκαία και απαραίτητη. 

Η «SAFEGUARD  SECURITY  SERVICES AND SYSTEMS» είναι Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, Προστασίας και Εγκαταστάσεων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Ασφάλειας. Ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία και η ποιότητα των υπηρεσιών μας ,  είναι όροι αδιαπραγμάτευτοι και με βάση αυτούς έχουμε την δυνατότητα να σας διασφαλίσουμε από όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Γιατί στη «SAFEGUARD» πιστεύουμε ότι εκείνο που ενδιαφέρει τον πελάτη είναι ότι: όταν προσλαμβάνει ασφάλεια, πρέπει να έχει ΑΣΦΑΛΕΙΑ!!

Οι εταιρικές αρχές της «SAFEGUARD SECURITY» αποτελούν ένα από τα βασικά κλειδιά επιτυχίας μας, καθότι καθορίζουν την εταιρική μας κουλτούρα, καθοδηγούν την συμπεριφορά μας απέναντι στους συναδέλφους, πελάτες αλλά και τους λοιπούς συνεργάτες μας.

Οι θεμελιώδης αρχές που διέπουν την εταιρεία μας είναι η ειλικρίνεια και ο σεβασμός, στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλες τις σχέσεις με τους πελάτες μας και αποτελούν κομβικό σημείο για την επίτευξη άριστων και μακροχρόνιων συνεργασιών.

Βασικός μας στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θέτουμε υψηλά standards, αντάξια των πελατών μας, και να τα επιτυγχάνουμε. Η υψηλή μας ποιότητα είναι συνυφασμένη με την δουλειά μας!  Επιτυγχάνεται μέσω της υπευθυνότητάς μας, του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού μας, της προσήλωσης μας στην επίτευξη των στόχων και στο υψηλό μας κίνητρο για επιτυχία η οποία έρχεται μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Στη «SAFEGUARD SECURITY» οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών βασιζόμαστε και επενδύουμε συνεχώς πάνω στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού μας. Το προσωπικό μας είναι πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο, προσλαμβάνεται και εκπαιδεύεται με βάση τα αυστηρά πρότυπα της εταιρείας μας. Πέρα από την εκπαίδευση όμως επιθυμούμε να έχουμε το προσωπικό μας ικανοποιημένο δημιουργώντας συνεχώς κίνητρα για την επίτευξη των στόχων.

Εδώ αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη αλλά και τον κάθε εργαζόμενο ως μοναδικό και αυτό δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρείας – εργαζομένων – πελατών που αποτελεί το βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Last modified on Monday, 30 October 2017 11:12

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top