ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι χειριστές του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.Ε.) είναι οι Προϊστάμενοι βάρδιας. Το Κ.Ε είναι η καρδιά της εταιρείας, αφού μέσα από αυτό Δρομολογούνται – Ελέγχονται – Συντονίζονται – Παρακολουθούνται, όλες οι δραστηριότητες, σε όλη την Ελλάδα.

-  Συνεργάζεται στενά με τους Επόπτες και τους Υπεύθυνους των τμημάτων, ελέγχεται από αυτούς για τη σωστή διαχείριση των υπηρεσιών και των μηχανισμών.

- Το Κ.Ε φροντίζει να τηρείται ο Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας από όλο το προσωπικό ασφαλείας. Προνοεί για την ασφαλή φύλαξη των εγκαταστάσεων αυτής, καθώς και τοων πελατών. Ελέγχει όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας εντός και εκτός εγκατάστασης και δραστηριοποείται ανάλογα, σε τυχόν επερχόμενο κίνδυνο

- Διατηρεί ομαλές σχέσεις τόσο με τους εργαζόμενους της εταιρείας, όσο και με τους πελάτες αυτής, φροντίζοντας παράλληλα να εξυπηρετούνται άμεσα σε ότι τους ζητηθεί. Το Κ.Ε δίνει καθημερινά το παράδειγμα στο προσωπικό ασφαλείας και το διαχειρίζεται ανάλογα, έτσι ώστε να διατηρεί πάντα υψηλό επίπεδο εμφάνισης και παροχής υπηρεσιών.

- Τέλος, το προσωπικό του Κ.Ε είναι υπεύθυνο να διατηρεί σωστή επικοινωνιακή πολιτική σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης και τα συμφέροντα του πελάτη

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top