ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & CCTV

Σε μία εποχή που οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ΑΜΕΣΟΥΣ κινδύνους από την αύξηση της εγκληματικότητας, τις επιθέσεις των ανταγωνιστών τους και την κακόβουλη εσωτερική πληροφόρηση προς τρίτους,

η Safeguard με εξειδικευμένο κλιμάκιο ανθρώπων, με ξεχωριστή επιστημονική κατάρτιση, εντοπίζει το σύνολο των ευπαθειών και εκτιμά το μέγεθος των κινδύνων, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης – αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων.

Ταυτόχρονα δε, εγκαθιστά και εμπορεύεται όλους τους τύπους ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Πριν από κάθε εγκατάσταση το Τεχνικό Τμήμα σχεδιάζει το κάθε σύστημα σύμφωνα με τις συνθήκες,τις απαιτήσεις του χώρου και την ιδιομορφία του αντικειμένου του κάθε Πελάτη και τοποθετεί αναλόγως :

  • Συναγερμοί Σπιτιού - Γραφείων - Συστήματα Ασφαλείας (Intruder & Burglar Alarm)
  • Συστήματα Συναγερμού ( ενσύρματα - ασύρματα)
  • Συστήματα Πυρανίχνευσης (αναλογικά - σημειακής αναγνώρισης / Fire Detection)
  • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης ( Access Control )
  • Συστήματα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης ( cctv / ασπρόμαυρα - έγχρωμα - ψηφιακή καταγραφή σε σκληρό δίσκο)
  • Συστήματα Περιμετρικής προστασίας
  • Συστήματα μεταφοράς εικόνας ασύρματα ή μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

Η Εγκατάσταση των συστημάτων πραγματοποιείται από άτομα ειδικά καταρτισμένα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες κάθε πελάτη και να αποδώσουν μία σαφή εικόα για την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστήματος ασφαλείας, είτε στην οικία είτε στον επαγγελματικό χώρο.

Η αποτελεσματική μελέτη του χώρου διεξάγεται από ειδικό εγκαταστάτη στα συστή- ματα ασφαλείας. Η Safeguard παρέχει μελέτη, επίβλεψη και τοποθέτηση συστήματος συ- ναγερμού για το προστατευόμενο χώρο σας.

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top