ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ SECURITY

Ν. 2518 (ΦΕΚ Α΄ 164): Προϋποθέσεις λειτουργίας ΙΕΠΥΑ. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις (21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997)

 

Υ.Α. 1016/109/5κδ (ΦΕΚ Β΄ 847): Καθορισμός τύπου ειδικού δελτίου ταυτότητας του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ (24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1997)

 

Υ.Α. 6001/5/52ε (ΦΕΚ Β΄ 1006): Καταβολή τελών για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών Ν. 2518 97 (12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997)

 

Υ.Α. 1016/109/5-κε (ΦΕΚ Β 1055): Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας ΙΕΠΥΑ και άδειας εργασίας του προσωπικού αυτών (28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997)

 

Ν. 2801 (ΦΕΚ Α΄ 46): Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις (3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000)

 

Ν. 3103 (ΦΕΚ Α΄ 23): Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις (29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003)

 

ΦΕΚ Β 1120: Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006)

 

ΚΥΑ 456/79054 (ΦΕΚ Β 1315): Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την έγκριση σημαιών την έγκριση των στολών (7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008)

 

Ν. 3707 (ΦΕΚ Α 209): Ρύθμιση θεμάτων ΙΕΠΥΑ και γραφείων ιδιωτικών ερευνών (8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008)

 

Υ.Α. 1016/109/121-ι (ΦΕΚ Β΄ 1710): Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ΙΕΠΥΑ και γραφείων ιδιωτικών ερευνών (19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009)

Υ.Α. 1016/109/121-θ (ΦΕΚ Β΄ 1467): Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ΙΕΠΥΑ και των εργαζομένων για παράβαση του ν. 2518 97 (20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009)

Υ.Α 1016/109151-α (ΦΕΚ Β΄ 2039): Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών προστατευτικών μέσων προσωπικού ασφάλειας ΙΕΠΥΑ – έναρξη 22 12 2009 (22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

 

ΦΕΚ Β 2617: Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των προστατευτικών μέσων … ΝΕΑ έναρξη εφαρμογής η 23−6−2010 (31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

 

ΦΕΚ Β 664: Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης (17 ΜΑΪΟΥ 2010)

 

ΦΕΚ Β 1091 (Τροποποίηση 4892176−γ από 17/05/2010 ΚΥΑ): Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης για έκδοση αδειών εργασίας (19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010)

 

ΦΕΚ Β 606 (Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4892176−γ από 17−5−2010 (ΦΕΚ Β 664 – 17 ΜΑΪΟΥ 2010)): Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτησης (5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

 

ΦΕΚ Β 2160: Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012)

 

ΦΕΚ Β 888: Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος (21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

 

 Ν 4058 (ΦΕΚ A 63): Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

 

ΦΕΚ Β 1715: Έγκριση νέας ειδικότητας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (29 ΜΑΪΟΥ 2012)

 

Υ.Α. 4434 10208 (ΦΕΚ 1877 [1]): ISPS code – Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια ελέγχων απο ΣΑΛΕ (12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

Υ.Α. 4442.2001 (ΦΕΚ 674): ISPS code – Εκπόνηση μελέτης Αξιολόγησης Ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008)

Υ.Α. 4442/2001 (ΦΕΚ 479): ISPS code – Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 200565 ΕΚ του ΕΚ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

 

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (27 ΜΑΪΟΥ 2008)

ΥΠΑ ΕΚΑΠΑ: Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΥΠΑ Ν 3913 (ΦΕΚ Α 18): Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011)

Safeguard Security Services & Systems

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 122, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 112 57

 Τηλέφωνο: 210 64 38 350.

 fax: 210 82 22 302.

 Κινητό:6980346176

 Email: info@safeguards.gr

Website: www.safeguards.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε email για ενημερώσεις.
© 2018 SafeGuards Security. All Rights Reserved.

Search

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.